Vacatures

UX Design Strateeg

Werklocatie

Utrecht

Intro

Ormer ICT zoekt een UX Design Strateeg

Standplaats        Utrecht

Startdatum        01-11-2017

Einddatum         31-12-2017

Verlenging         2 x 6 maanden

Uren per week 36

Sluitingsdatum  18-08-2017

Opdracht omschrijving

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster Operationeel Politie Proces (OPP) houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Opdracht UX Design Strateeg:

Invulling en beschrijving van de strategische kaders voor UX, gegeven de doelstelling van het programma en het informatiesysteem, de doelgroepen, de omvang en doorlooptijd van de ontwikkeling en de begrenzingen:

Onderdeel van de strategie is de beschrijving van de algemene organisatorische, psycho-sociale, ergonomische en technische uitgangspunten, kaders en richtlijnen die bepalend zijn voor de verdere richting en invulling van UX voor OPP. (NB Verdere uitsplitsing naar specifieke doelgroep is daarbij nog niet nodig, maar het mechanisme waarmee dat kan worden gedaan (bv bepaling van persona’s, UX-ontwerp per doelgroep, veldtesten en -validaties) dient wel beschreven te worden.)

Verder onderdeel van de strategie is een beschrijving van de relevante ontwikkelingen in de markt, in de context van de Politie, gericht op de technologische en maatschappelijke aspecten rond UX.

Tenslotte is onderdeel van de strategie een beschrijving van een zo optimaal mogelijke inbedding van UX-ontwikkeling in de bestaande en te verwachten opgeschaalde projectstructuur, die op dit moment gekenmerkt kan worden als ‘agile-onderarchitectuur. Het gaat concreet om de methode van samenwerking en integratie.

-          Een relatie naar het SAFe-model kan daarbij een belangrijke component vormen.

-          De beschrijving gaat tot op het niveau van op te leveren producten door de scrumteams, UX-specialisten, architecten, projectmanagement en andere deelnemers en stakeholders van het project.

De strateeg stuurt en toetst volgens de doelstellingen van het project en adviseert hier pro-actief over.

De strateeg neemt zitting in de Application Design Authority.

De strateeg heeft de aanvullende opdracht om leden van de agile teams te trainen op het gebied van UX (opleiden tot UI Designers).

Doelstelling

Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het OPP, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de UX-design strategie van OPP

Verantwoordelijk voor de conceptuele uitwerking van deze strategie (prototyping)

Verantwoordelijk voor de toetsing van functionaliteit op de opgeleverde strategie (UX Vertegenwoordiger in Application Design Authority)

Vakmatige taken

Opstellen en toetsen visie op UX Design

Opstellen UX Designstrategie (incl. proces) en het presenteren hiervan.

Adviseren over verbeteringen in het interaction design en grafisch ontwerp op basis van de strategie en doelstellingen

Optreden als adviseur richting de scrumteams

Vertegenwoordiging voor UX Design binnen de Application Design Authority van OPP

Ontwikkelen van prototypes (conceptuele uitwerking van de strategie)

Trainen/ opleiden van huidige agile teammembers in UX Design (opleiden tot UI Designers)

Contacten

O.a. samenwerking met scrumteams, Systemteam, Platformteam en

Projectmanagement OPP.

Opleiding

Minimaal afgeronde en erkende opleiding op HBO niveau.

Werkervaring

Minimaal 5 jaar werkervaring met het ontwikkelen van UX Strategiën en/of UX Visies binnen organisaties is een eis.

Aantoonbare werkervaring binnen een agile ontwikkelomgeving is een eis.

Aantoonbare werkervaring in Prototyping is een eis.

Aantoonbare werkervaring als trainer op het gebied van UX is een wens.

Aantoonbare werkervaring als ProductOwner is een wens.

Ervaring met implementaties van UX Design binnen complexe organisaties (proces) is een wens.

Competenties

• Flexibele opstelling

• Leergierige houding

• Doorzettersmentaliteit en

• Goede communicatieve vaardigheden.

Contactinformatie

Plony Baas 010-5911021

Terug E-mail een vriend Solliciteren

Ormer ICT is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op onze website.

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het verzamelen en analyseren van web statistieken. U geeft, door op 'Ja, accepteren' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies.

Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan onze privacyverklaring

Geen cookies Ja, accepteren