Vacatures

Senior Adviseur in Odijk

Werklocatie

Utrecht

Intro

Standplaats Odijk
Startdatum 07-05-2018
Einddatum 31-12-2018
Optie tot verlenging Ja, in overleg
Uren per week 36
Sluitingsdatum 21 maart 2018 voor 12.00 uur

Opdracht

De IV-organisatie (Informatie Voorziening Organisatie) van de organisatie staat voor de continue uitdaging om de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) voor de organisatie te verbeteren, te harmoniseren, te standaardiseren dan wel te vernieuwen.

Binnen het programma Eigen Beheerde Omgevingen (EBO’s) wordt invulling gegeven aan de transitie van lokaal naar centraal beheerde applicaties.

Programmabureau

Het programmabureau van het programma EBO’s ondersteunt de programmamanager door te zorgen voor effectieve besluitvorming, het creëren van condities voor het behalen van de programmadoelen, zorgen voor samenhang binnen het programma en het verzorgen van de benodigde managementrapportages. Tevens is het programmabureau verantwoordelijk voor de communicatieaanpak.

Doelstelling

Als senior adviseur ben je sparringpartner van de programmamanager, hoofd programmabureau en de projectmanagers van de onderliggende projecten.

Verantwoordelijkheden

Je adviseert de programmamanager over de besturing en inrichting van het programma EBO’s. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor de project-control binnen het programma, de inrichting van de stuurinformatie en de rapportage hierover aan de CTO. Je zorgt voor de benodigde afstemming met stakeholders en adviseert de programmamanager zowel op inhoud als proces. Je hebt aandacht voor de politiek-bestuurlijke context.

Je vervult een coördinerende rol in de totstandkoming van business cases, die het startdocument vormen om lokale applicaties centraal in beheer te nemen. Hierin zorg je voor afstemming met inhoudelijk betrokkenen binnen de operatie, financiën en het IV-domein. Je maakt onderdeel uit van het programmabureau en rapporteert aan het hoofd programmabureau. Tenslotte lever je een bijdrage in het opstellen en uitvoeren van de communicatiestrategie van het programma.

Vakmatige taken

Je lost zelfstandig en in teamverband vraagstukken op het gebied van integrale samenhang, rapportages, risicomanagement en stuurinformatie op. Je adviseert over deze vraagstukken vanuit een politiek bestuurlijke context. Dit zijn veelal ad hoc en urgente vraagstukken. Je komt hierin snel tot de kern van problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden op basis van feiten. Daar waar nodig breng je snel partijen bijeen om dergelijke vraagstukken op te lossen, je doet dit met een sterk ontwikkeld gevoel voor verhoudingen. Je bent in staat desgewenst hiervoor de benodigde beleidsnotities en besluitvormingsdocumenten op te stellen.

Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van de communicatiestrategie van het programma. Je levert ook een belangrijke bijdrage aan het faciliteren van besluitvorming vanuit een project-control perspectief.

Contacten

Vanuit deze rol heb je veel contact met de programmamanager, het hoofd van het programmabureau, diverse deelprojectmanagers, controllers, stakeholders binnen de IV-organisatie en contactpersonen binnen de operationele eenheden.

Opleiding

Afgeronde WO opleiding, bij voorkeur communicatie of bedrijfseconomie.

Verder:

- Prince2 Practitioner gecertificeerd.

- Minimaal Lean green belt

- Minimaal agile-scrum foundation

Werkervaring

Competenties

Contactinformatie

Mirjam Alink 010-5911021

Terug E-mail een vriend Solliciteren

Ormer ICT is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op onze website.

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het verzamelen en analyseren van web statistieken. U geeft, door op 'Ja, accepteren' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies.

Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan onze privacyverklaring

Geen cookies Ja, accepteren